Pressemelding - DNT Banedrift

Skrevet av Kim Are Sveen,  12.06.2013
Artikkelbilde

Styret i DNT behandlet på styremøtet 7. juni styringsgruppen for «prosjekt Banedrift» sin innstilling til modellvalg basert på de videre utredninger av modellene 1 og 4 fra den opprinnelige prosjektrapporten. Styringsgruppen og prosjektleder har i henhold til tidsplanen levert en grundig konkret skisse til løsning - «DNT Banedrift 2014».

I styremøtet fredag 10. mai 2013 vedtok DNT-styret at man ønsket en videre utredning av modell 4 og modell 1 før man fattet noen beslutning om hvilken modell man eventuelt ønsker å gå videre med i forbindelse å kunne oppnå en effektiv organisasjon, reduserte kostnader og økte inntekter for travsporten.

Her er noen stikkord fra utredningen:

Modell 4 var prosjektgruppens valg og er grundig redegjort for tidligere. I de videre utredningene som nå er beskrevet kom man fram til at det er umulig å konkretisere denne modellen ytterligere på det nåværende tidspunkt, da hele modellen i seg selv er avhengig av at DNT og Driftsselskapene blir enige om etableringen av et felles serviceselskap for banene. I dette inngår også utfordringen om hvilke funksjoner/tjenester som dette selskapet skal yte overfor driftsselskapene og hvilket mandat selskapet skal ha for å kunne lage gode avtaler på vegne av fellesskapet. Uten dette på plass er det ikke mulig å synliggjøre hverken endelig organisasjon og utbyttepotensiale utover det som allerede er gjort.

Man har derved utelukkende gått i dybden for å beskrive de utfordringer og muligheter som ligger knyttet opp i mot modell 1, men samtidig se på praktiske fordeler som måtte ligge i de andre modellene. Som det vil fremgå, er det gjort endringer på denne modellen i forhold til opprinnelig plan. Blant annet ligger foreslått organisasjon nærmere prosjektgruppens forslag (modell 4) enn tidligere. For å unngå begrepsforvekslinger nå og i fremtiden, blir derfor den nye utgaven av modell 1 fremover omtalt som modell «DNT Banedrift 2014».

Last ned hele pressemeldingen her!