Utvidet dopingkontroll på Bjerke

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  27.06.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Under løpsdagen på Bjerke onsdag 26. juni gjennomførte DNT en utvidet dopingkontroll mhp "milkshake". Det ble testet 35 hester. Alle prøvene er besvart og funnet negative.

Det spesielle med denne typen av dopingkontroll er at prøvene må tas rett før løp eller minst 2 timer etter at løpet er i mål. Trener får derfor velge om hesten skal prøvetas før løpet eller vente til etterpå under bevoktning. Det tas kun 6 ml blod og har ingen betydning for hesten, hvis den ikke er spesielt redd for eller "hater" dyrleger. Prøvetakingen i går gikk uten problemer.

DNT vil rette en takk til alle trenerne som  møter oss med positive holdninger til vårt antidopingarbeid. Dopingkontroll før løp kan oppleves forstyrrende for trenerne, men likevel er det en nødvendig og etterspurt kontroll som vi må gjennomføre. Dette møtte vi også forståelse for i går. 

 Informasjon til trener om utvidet dopingkontroll