Hjerteprosjektet hos kaldblodstraver

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  22.07.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Siden midten av april har veterinærer fra Norges veterinærhøgskole og Bjerke Dyrehospital vært tilstede på Bjerke hver onsdag for å gjøre ekg opptak på kaldblodshester i løp. Dette skjer i forbindelse med en hjertestudie støttet av blant annet Norsk Rikstoto gjennom det svensk-norske forskningssamarbeidet på hest hvor man ønsker å undersøke i hvilken grad hjerterytmeforstyrrelser forekommer hos denne rasen. Dette er viktig informasjon å innhente da slike forstyrrelser i verste fall kan føre til kollaps og død.

 

For å kunne identifisere hester med alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, må man først ha god kjennskap til hva som er normalvariasjon. Denne studien har derfor som formål å finne ut nettopp dette ved å utføre ekg undersøkelser av normalt friske kaldblodshester under belastning. Dette vil danne et grunnlag for å bedre kunne tolke unormale funn og signifikansen av disse.

Hittil er nærmere 40 hester undersøkt, men prosjektet vil fortsette også utover høsten for å kunne inkludere enda flere hester i studien. Fordi kardiologer fra flere land også skal gå igjennom opptakene, vil de endelige resultatene først foreligge på vårparten 2014, men de som har deltatt har allerede fått tilbakemelding på opptakene av sine hester.

Samtlige veterinærer og studenter som har vært involvert i studien vil gjerne benytte denne anledningen til å få takke alle hesteeiere og trenere som hittil har deltatt i prosjektet. Uten unntak har alle vært svært imøtekommende, hjelpsomme, og ikke minst innstilt på å delta i et prosjekt som har som hovedformål å gjøre noe positivt for både hesten og sporten. Vi ønsker alle en riktig god sommer!