Pressemelding fra DNT

Skrevet av Kim Are Sveen,  21.01.2013

Styret i DNT har på styremøte i helgen 18./19. januar 2013 samt i møte med styret i Norsk Rikstoto vedtatt fase 2 i omstillingsprosjektet med å nedsette en prosjektgruppe som skal utarbeide konkrete forslag til fremtidig organisering av travsporten i Norge.

Prosjekteier og oppdragsgiver: Styret i DNT
Styringsgruppe: Rune Gustavsen, Odd Erik Wølner og Sven-Tore Jacobsen

Prosjektleder:
Kim Are Sveen
Prosjektgruppe:
• DS daglig ledere:   Kjetil Olsen, Sørlandet – Hans Roar Bakken, Drammen
• DS styreleder:    Svein Morten Buer, Harstad
• Forbundsleder:    Ulf Johansen, Buskerud
• Sportssjef DS:    Kjeld Henning Sandem, Momarken
• Driftsleder DS:    Birgitte Vik , Bjerke
• Representant for
de tillitsvalgte:    Eirik Stenhaug

Prosjektets mål: Prosjektet skal finne fram til og anbefale den optimale organiseringen av banedrift, tjenester, løpsarrangementer og andre verdiøkende aktiviteter for travsporten i Norge med henblikk på kostnadseffektivitet og tilbud om tilgang til treningsfasiliteter på totobanene for de aktive i sporten. 

Mandat: Prosjektet skal utrede forskjellige alternative modeller for styring av banedriftsapparatet, anbefale en løsning og komme med forslag til framdrifts- og implementeringsplan 

Informasjons-, framdrifts- og implementeringsplan:
• Prosjektet skal lage et forslag til framdrifts- og informasjonsplan for implementering av den anbefalte løsningen

Oppstart og arbeidsperiode:
Prosjektet starter 21. januar og skal være avsluttet innen 30. april 2013 slik at mulig implementering kan igangsettes deretter.

Atle Larsen kommenterer:
DNT’s styreleder Atle Larsen: «Dette er en oppfølging av vedtak gjort på fjorårets høstkonferanse og et viktig prosjekt for å bringe travsporten videre i Norge. Vi er nødt til å se på alle sider av vår virksomhet og tilpasse vårt produkt og våre tjenester til dagens og fremtidens krav.» Larsen sier videre: «Endringer er aldri enkle å gjennomføre, men alle organisasjoner må av og til ta en fot i bakken og evaluere om man er best mulig rigget for de fremtidige utfordringer og for å sikre en positiv utvikling. Dette prosjektet er svært viktig og nødvendig for å rigge DNT og banene for en ny tid.»

Kontaktpersoner for dette prosjektet:
Kim Are Sveen
Tlf.:  916 16 725
E-mail: kim.are.sveen@travsport.no

Sven-Tore Jacobsen
Tlf.  905 30 512
E-mail: sven-tore.Jacobsen@travsport.no

Odd Erik Wølner
Tlf.   901 00 531
E-mail: oewoelner@esselte.com