Nyheter for medlemsansvarlige

Skrevet av Richard Ekhaugen,  14.01.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Flere og flere travlag utnevner en egen medlemsansvarlig som får tilgang til medlemsregisteret på nett. I 2013 kommer ytterligere forbedringer til denne funksjonen.

107 av våre travlag har nå utnevnt en medlemsansvarlig. Disse kan per nå:

Tilganger
•Dere kan selv melde inn medlemmer og få dem registrert raskere
•Dere kan endre informasjonen om travlagets medlemmer (adresser, telefonnummer etc.) og dermed kvalitetssikre informasjonsflyten
•Dere kan ta ut lister med oversikt over hvilke medlemmer som har betalt kontingent
•Dere kan sende samtlige medlemmer e-post eller SMS via medlemsregisteret ved hjelp av ett tastetrykk.

Regnskapsmodul og kobling
I 2013 vil de medlemsansvarlige oppleve ytterligere forbedringer i denne funksjonen, som kalles Dataansvarlig i portalen. Et generalforsamlingsvedtak fra 2012 har satt i gang et prosjekt hvor man ser på muligheten for en kobling mellom medlemsregisteret og sportssystemet. Forprosjektet ble avsluttet i høst, og hovedprosjektet tar til senere denne måneden. Ved en slik kobling vil travlagene blant annet selv kunne hente ut statistikker over hester tilknyttet lagets medlemmer. Utover våren vil også en egen regnskapsmodul være på plass i medlemsregisteret.

Ønsker ditt lag en egen medlemsansvarlig? Ta kontakt med din lokale forundssekretær.