Høring - revidert dopingreglement

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  11.01.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

DNT legger ut til høring Dopingreglement 2013. Reglementet skal tre i kraft 1. april 2013.

De fleste endringene er presiseringer. Les reglementet her

Nye punkt:§13(9) og (10)- om sakskostnader og prosessfullmektig. Bestemmelsene er lik løps-reglementet §17-2. Punktet er tatt inn for at det ikke skal være tvil om at dette gjelder også i dopingsaker.

Nytt vedlegg 3 inneholder forslag om gebyr ved positive treningsprøver og ved manglende føring av helsekort.

Høringsfristen er 3 uker, dvs. alle innspill må være DNT i hende innen 1. februar 2013.

Høringssvar sendes pr e-post til DNT v/ bhl@travsport.no