Endret innmeldingsfrist fra 1. mai

Skrevet av Jan Hedrén,  22.01.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Fra 1. mai 2013 vil DNT endre innmeldingsfrist til kl. 09.00 på nett. Det betyr at man kan melde per telefon frem til kl. 08.30. 

Innskjerpingen er logisk dersom vi nå ser at de snaue 70 prosent som bruker nettet for innmelding gjør dette sent kvelden før innmelding eller tidlig morgen på Innmeldingsdagen. Deretter kjører man hest!

DNT ønsker selvfølgelig at ennå fler tilslutter seg som brukere av nettinnmelding. Det finns mange fordeler med dette. 

Vi regner opp noen av fordelene igjen:

  • Man kan melde når man ønsker og er ikke avhengig av å passe de tider som banene holder telefonlinjene åpne. 
  • Det går raskere. 
  • Det er gratis (50 kr tas ut i gebyr for melding per tlf). 
  • Man får en oversikt av hele treningslisten sin og ser f.eks. når vaksine løper ut. 
  • Man kan søke i databasen etter perfekte løp til hestene. 
  • I tillegg hjelper man banene med å frigjøre tid som kan legges på f.eks. løpsutskrivning, etc.

Hvis det ikke skjer en økning mot 80-85 prosent innmelding på nett kan DNT velge at innføre økt gebyr fra 50 kr til 100 kr. Dette kan skje i høst eller fra 1. januar 2014.

Når endringen til kl. 09.00 blir innført fra 1. mai betyr det også at tidspunktet for starterklæring endres. Mellom kl. 10-11 kan den skje hvilket betyr tidligere definitive startlister. Dette er bra for alle. Trenere, eiere, media etc.