Atle Hamres søksmål mot DNT er avvist av Oslo Tingrett

Skrevet av Adm.,  07.01.2013
Artikkelbilde

Oslo Tingrett har i dag avsagt dom i saken som Atle Hamre har anlagt mot DNT.

DNT har fått fullt medhold, og Atle Hamre er dømt til å betale kr 459.049 til DNT for saksomkostninger.

- Dommen er svært grundig og er på hele 28 sider. Vi er spesielt tilfreds med at Tingretten poengterer at saksbehandlingen for voldgiftsretten mer enn tilfredsstiller voldgiftslovens krav til denne, og med hensyn til rettssikkerhet synes å ha vært fullt på høyden med hva som kan forventes ved behandling også for de ordinære domstoler, uttaler DNTs generalsekretær Rune E. Gustavsen