DNT-styret i Midt-Norge

Skrevet av Generalsekretær Rune E. Gustavsen,  19.08.2013
Artikkelbilde

I forbindelse med det store lokaliseringsspørsmålet i Midt-Norge valgte DNT styret å legge sitt styremøte denne helgen til Trondheim.

Etter formelt styremøte på fredag dreide alt seg om Leangen og fremtidens muligheter for travsporten i Midt-Norge.

Store økonomiske muligheter
Først fikk vi en grundig gjennomgang av hele prosessen fra styringsgruppens side samt deres foreløpige konklusjoner og anbefalinger. Det er lagt ned et imponerende stykke arbeid med utallige timer og det er gjennomført såvel politiske som praktiske avklaringer som er svært viktig for det videre arbeidet. Spesielt er de fremtidige avklaringer rundt Leangen av i dag av stor betydning. Det hersker vel liten tvil om at de langsiktige politiske ønsker i Trondheim går mot en fullstendig annerledes utnyttelse av dette området (ref.  Asplan Viak sine konklusjoner). Leangen og mulig nærings- og boligutvikling er av stor strategisk betydning for byen – noe som igjen gir oss i travet ganske så store økonomiske muligheter ved et eventuelt salg.
Likeledes er det utredet alternative endringer på Leangen med overgang til en ren racingbane og næringsutvikling på deler av arealet.

Åpen prosess
Leder i Midt-Norge travforbund, Edmund Morewood, gikk deretter gjennom styrets tanker om den videre prosessen fremover. Det ble understreket at det nå skal foregå en åpen prosess med all informasjon tilgjengelig for alle, og at man tar sikte på å legge frem sakene for forbund og lag til avstemming. Det understrekes hvor viktig disse beslutningene er rent strategisk for mulighetene og utviklingen av travsporten i Midt-Norge, slik at man må sikre maksimal tilslutning til valgene såvel lokalt som sentralt (DNT).
Styrene i forbund, DNT og styringsgruppen hadde deretter en meget god debatt med ulike spørsmålsstillinger og innspill.

De ulike alternativene
Lørdagen ble benyttet til befaringer. Vi studerte Klæbu-, Melhus- og Orkdal-arealene sammen med lokale krefter, politiske myndigheter og ildsjeler. Det er imponerende å se det engasjement som legges ned i dette fra svært mange, ikke bare innad i travet, men fra kommunenes toppledelse (ordførere, rådmenn, teknisk etat, stortingsrepresentant...) og andre ildsjeler. Det hersker ingen tvil om at det vil legges betydelige ressurser i et slikt storprosjekt fra de lokale kommunene sin side; de vil gjøre hva de kan for å legge forholdene til rette. Det er svært positivt å registrere at våre lokale travsportsorganisasjoner har et så godt forhold til og samarbeid med myndighetene.
Utover travets interesser vil valgene vi tar ha betydning for utdanningsinstitusjoner hvor det også er interesse for å satse på hestefag ved videregående linjer. Det vil ha betydning for underleverandører av mange varer og tjenester og for sambruksmuligheter av anleggene av ulik karakter.

Engasjert Nils Arne Eggen
I Orkdal fikk vi også møte Nils Arne Eggen – engasjert og tydelig – som vanlig. Introduksjonen fra ordfører Gunnar Lysholm var: «I Orkdal har vi to verdensmestre; det er han Roar Ljøkelsøy i hopp og han Nils Arne Eggen.....i alt»...

Prosessen videre
De valgene som nå skal tas er utvilsomt viktige for hele landsdelen og for hele trav-Norge. Beslutningene skal stå seg på kort sikt og de skal stå seg på lang sikt, for fremtidige generasjoner. Det er stor enighet mellom Midt-Norge travforbunds styre og DNT-styret om å kjøre prosessen sammen slik at alle interesser blir best mulig ivaretatt.

Fakta på bordet
Nå må alle fakta på bordet, man må bli enige om de vesentligste kriterier for beslutningene og så kjøre gjennom en demokratisk prosess lokalt, sterkt forankret i DNT.
Det hersker liten tvil om at et salg av Leangen vil gi finansielle muskler til en fremtidsrettet investering i et nytt toppmoderne hovedanlegg i regionen, til å styrke de øvrige regionale anleggene og i tillegg kunne tilføre midler til fellesskapet som vil gi oss større muligheter andre steder også.

Tilfredse
Møtene som sådan har vært viktige for alle parter, og DNT og det lokale forbunds enighet om prosessen videre burde sikre en god og forsvarlig gjennomføring av dette prosjektet – og til en revitalisering av sporten i et særdeles tradisjonsrikt område i vårt langstrakte land.
Samtlige styremedlemmer i DNT uttrykker tilfredshet med informasjonen gitt samt ikke minst de positive samtalene vi hadde, og ønsker Midt-Norge lykke til med prosessen videre.

Kommentarer/spørsmål
Kontakt styreleder Atle Larsen i DNT eller styreleder i Midt Norge Edmund Morewood for ytterligere kommentarer.