Strykning på transporthinder

Skrevet av Sportsavdelingen,  08.04.2013
Artikkelbilde

Sportsavdelingen i DNT har i samarbeid med banenes sportssjefer gjennomgått tilgjengelige strykningskoder for uteblivelse fra travløp, herunder spesielt kode for transporthinder.

Transporthinder som strykningsårsak skal kun benyttes i tilfeller av ekstraordinære hendelser utenfor ansvarlig treners kontroll, og som hindrer hesten i å komme til start.
Strykningskode for transporthinder gir ingen forføyning for hesten.

Gjennomgangen viste en påfallende sammenheng mellom strykning på transporthinder og dårlig spor, se oversikt:

Strykning pr. spor autostart:

Strykning pr. spor voltestart:

I tillegg til sammenhengen mellom transporthinder som strykningsårsak og dårlig spor, viser statistikken at enkelte trenere benytter denne strykningsårsaken relativt hyppig. 

I henhold til Løpsreglementets § 7-9, 2.ledd kan arrangøren kreve dokumentasjon for at den strykningsårsak som oppgis kan godkjennes, og administrasjonen på banene vil i større grad innhente dette fremover.

DNT vil fortløpende vurdere hvorvidt strykningskode for transporthinder skal ilegges fem dagers innmeldingsforbud.