Sikkerhetsvest

Skrevet av Sportsavdelingen,  06.04.2013
Artikkelbilde

DNT minner om påbudet om  bruk av sikkerhetsvest i travløp, som trådte i kraft 1.1.2012.

Påbudet om bruk av godkjent sikkerhetsvest gjelder ved deltakelse i alle travløp, jfr. Løpsreglementets § 2-4. Med travløp menes også prøve- og mønstringsløp, registrerte premieløp og lokale travløp uten totalisator.

Påbudet om bruk av sikkeretsvest skal håndheves på samme måte som påbudet om bruk av godkjent, fastspent hjelm, og det foreligger ingen hjemmel for å innvilge dispensasjon eller gjøre unntak fra bestemmelsen.
Dersom avvik oppdages vil kusk/rytter som møter til defilering uten godkjent sikkerhetsvest bli nektet deltakelse i løp inntil godkjent vest er på plass, i tillegg til at vedkommende vil bli sanksjonert.

Sikkerhetsvesten skal inneha følgende typegodkjenning:
- CE 1621-2 med brystbeskyttelse
- EN 13158

Påbudet om sikkerhetsvest er nå gjeldende i hele UET.