Purring av ubetalt medlemskontingent

Skrevet av Richard Ekhaugen,  18.04.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Fredag 19.april sendes purringene på ubetalt medlemskontingent i posten.

Fakturaene med medlemskontingentene hadde forfall 31.januar. Fredag 19.april sendes purringene på ubetalt medlemskontingent i posten.

Innbetaling snarest
Har du ikke betalt medlemskontingenten din og fortsatt ønsker å være medlem i ditt travlag, må kontingent innbetales snarest. Beløpet vil i sin helhet bli overført travlagets konto.  De som ikke har betalt kontingent for to påfølgende år, vil bli slettet som medlemmer.

Utmelding
Husk at utmelding av travlag, i henhold til Normalloven for travlag, må skje skriftlig til laget. Send en mail til travlagets leder for godkjenning. Sett forbundssekretæren i ditt distrikt på kopi.