Kjøring utenfor banegrensene

Skrevet av Generalsekretær Rune E. Gustavsen,  26.04.2013
Artikkelbilde

DNT har over tid lagt merke til at kjøring utenfor banegrensene har økt i omfang. Media har også hatt fokus på kjøring utenfor banegrensene.

Et regelbrudd av denne type er gjerne godt synlig spesielt for de som ser løpene på tv, og fremstår for allmennheten som noe det bør være enkelt å sanksjonere mot i form av bøter o.l.. Slike regelbrudd er relevante både mht sport og spill.

Det kan se ut som oppfølgingen av reglementet på dette området varierer fra bane til bane, og at denne vilkårligheten har medført at det på enkelte baner har utviklet seg en uheldig «praksis» på dette området. 

Vi har derfor bedt banedommernemndene om å innskjerpe dømmingen på dette området fra og med 1.mai 2013, og at ekvipasjer som kjører utenfor banens grenser med mer enn én  markeringspinne (dvs  max 20 meter) skal ilegges sanksjon. Det skal selvsagt ikke sanksjoneres i de tilfeller det foreligger åpenbare grunner til forseelsen, som eksempelvis at kusk/rytter har vært utenfor banens grenser av sikkerhetsmessige årsaker, eller at forseelsen skyldtes forhold ved hesten.

Hvis ikke denne type kjøring blir bedre, så vil det bli vurdert strengere sanksjoner.

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær