70-års regelen for kusker

Skrevet av Rune E. Gustavsen,  04.04.2013
Artikkelbilde

Med bakgrunn i en sivil dom i Tyskland, har det på generalforsamlingen i det europeiske travforbundet UET 26.januar 2013 blitt bestemt at alle UET-land skal åpne for kusker som er over 70 år.

Med bakgrunn i nevnte UET-beslutning vil DNT i løpet av denne våren gjennomføre nevnte endring.

Så langt har DNT mottatt fem skriftlige søknader. Det har således ikke vært noe «søknadsrush» som man kan ha fått inntrykk av i trav-media. Imidlertid vet vi at det er flere som vil søke når søknadskriteriene er kjent, og at det også er noe interesse fra kusker som nærmer seg 70-års grensen. 

De aller fleste fastleger har liten eller ingen kunnskap om hva det kreves for å kjøre travløp, både mht. årvåkenhet / erfaring og de farer som eksisterer når mange hester og kusker er tett på hverandre i en konkurransesituasjon. Oppfølgingen av kusker som har passert 70 år skal være en sikkerhet for de andre kuskene at kuskene over 70 år er skikket til å kjøre travløp på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Derfor vil det i hvert fall det første året bli slik at alle personer som har passert 70 år, og vil ha kjørelisens, må ha konsultasjon av en egnet lege bestemt av DNT.  Travkjøring er en spesialkompetanse og kan ikke sammenlignes med bilkjøring. Fornyelse av førerkort fra sin fastlege kan ikke likestilles med at man får utstedt kjørelisens for travløp etter fylte 70 år.

DNT har gjort avtale med lege Tor Bjørang, som selv har kjørt mange travløp og således kjenner godt hva som kreves. Vi tar kontakt med hver enkelt av søkerne om hvilke krav som stilles av dokumentasjon før konsultasjonen med Bjørang. Konsultasjonen med Bjørang vil finne sted i Oslo (Hestesportens Hus, Bjerke), og vi vi legge opp til at de langveisfarende kan gjennomføre Oslo-besøket uten hotellopphold. DNT betaler Bjørang, mens søkerne betaler sine reisekostnader.

Til informasjon vil DNTs lisensbestemmelser om fornyelse av kjørelisens gjelde:
Personer som ikke kjørte travløp foregående kalenderår vil måtte gjennomføre nytt godkjent prøveløp for igjen å kvalifisere seg selv, og tilfeller der lisensen har ligget inaktiv i mer enn tre kalenderår, må nytt lisenskurs gjennomføres.

Vi henstiller til de som ønsker å søke, men ikke har gjort det pr i dag, om å sende skriftlig søknad til DNT v/Hanne Sæbø enten pr vanlig post eller pr e-post dnt-hannes@travsport.no

Planen er å sette i gang med konsultasjonene i løpet av denne våren. 

Rune E. Gustavsen
Generalsekretær DNT