Positiv dopingprøve

Skrevet av Sjefsveterinær Britt Helene Villand Lindheim,  27.11.2012
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Den 11 år gamle svenskregistrerte varmblodsvallaken Cadeau K. avla positiv dopingprøve etter travløp på Harstad 28. oktober 2012. Dopingprøven inneholdt betametason.

Hesten er ilagt startforbud og B-prøven er analysert og bekreftet positiv (5.12.12).

Hesten trenes av Kauko Saarela, Finland.

Betametason er et høypotent glukokortikoid (kortison) med antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt. Det brukes ofte til leddinjeksjoner til hest i form av legemidlet Celeston Chronodose. Celeston Chronodose er et depotpreparat for lokal injeksjon, bestående av en kombinert hurtigvirkende oppløsning og en lengre virkende oppløsning av betametasonsalter.

Karenstiden for start etter bruk av legemiddel inneholdende glukokortikoider er minst 28 døgn (jf DNTs forbuds- og karenstidsliste 2011). Karenstider etter injeksjon av slike legemidler i ledd, bursa eller seneskjede er basert på at det brukes doser som er empirisk etablert som vanlige i klinisk praksis, i ett eller to ledd. DNT informerte i juni 2010 følgende om bruk av glukokortikoider til løpshester: Ved intraartikulær behandling med betametasonfosfat/acetat (Celeston Chronodose) i en maksimumsdose på 24 mg, synes 28 døgns karenstid å være tilstrekkelig. Ved høyere doser må karenstiden økes.

Dette er saksgangen i dopingsaker:

1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser.

2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.

3) Hesten ilegges startforbud av DNT (i dette tilfelle Suomen Hippos fordi hesten står på finsk treningstillatelse) inntil resultat av B-prøven foreligger (2-3 uker).

4) Når det finske forbundet har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.

5) Ved negativ B-prøve oppheves hestens startforbud. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før startforbudet kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.

6) DNTs styre avgjør om saken skal anmeldes til DNTs domskomité, på bakgrunn av foreliggende utredning.

7) DNTs domskomité avsier dom i saken.