Halvparten har medlemsansvarlig

Skrevet av Richard Ekhaugen,  01.11.2012
Artikkelbilde
- Det blir stadig viktigere at travlagene har en egen medlemsansvarlig, påpeker organisasjonssjef Tore Kristiansen.

Snart har halvparten av våre travlag en egen medlemsansvarlig i sine rekker.
- Dette blir stadig viktigere, poengterer organisasjonssjef Tore Kristiansen.

DNT har det siste halve året fokusert mye på å få travlagene selv til å ta ansvar for sine egne medlemmer ved hjelp av en egen medlemsansvarlig. Personen som får denne oppgaven i travlagene kan blant annet melde inn nye medlemmer i travlaget, oppdatere informasjon, ta ut oppddaterte betalingslister og sende mailer og SMS via medlemsregisteret.

Generalforsamlingsvedtak
Snart har halvparten av våre travlag benyttet seg av dette, og har nå en egen medlemsansvarlig i sine rekker.
- Dette blir stadig viktigere. Vi fikk et Generalforsamlingsvedtak i april i år som påla administrasjonen å utrede muligheten for å koble sammen medlemsregisteret og sportssystemet. Forprosjektet er avsluttet, og går alt etter planen vil dette kunne gjennomføres til neste år, poengterer organisasjonssjef Tore Kristiansen.

Kursing og opplæringsmateriell
Personen som velges av laget trenger ikke de store datakunnskapene for å gjennomføre jobben, medlemsregisteret er i stor grad selvforklarende. Det vil også avholdes kurs hvor funksjonene i medlemsregisteret gjennomgås, og opplæringsmateriell vil også sendes ut.
- Vi har på kort tid fått rundt 75 travlag med egen medlemsansvarlig. Målet er selvfølgelig at alle lagene på sikt ser verdien av å ha et medlem med denne tilgangen, avslutter Kristiansen.

Regnskapsmodul i medlemsregisteret
Medlemsregisteret vil i løpet av første kvartal 2013 også bli utvidet til å inneholde en regnskapsmodul. Denne modulen kommer ikke på plass før travlagene avholder sine årsmøter i januar. De som per i dag benytter seg av regnskapsprogrammet Duett bruker dette som vanlig frem til den nye modulen er på plass.