Utvidet løpstilbud i hverdagstravet

Skrevet av Sportsavdelingen,  06.06.2012
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com

En mindre omfordeling av premienivå fra V75-dagene til hverdagstravet gjøres med umiddelbar virkning.

Det løpstilbud som DNT og banene gjennom disse tiltakene skaper, skal avholdes som ekstraløp fordelt over alle løpsdager.

Tiltakene skal i første rekke gjelde for perioden 16. juni - 29. september 2012.

V75-premiene fra 16. juni – 29. september er delvis justert ned, og dermed frigjøres midler i størrelsesorden 1.548.000 kr, som under perioden fordeles til hverdagstravet.

Prinsippet for fordeling av midlene er som følger:

En ny pott til verdi av 1.548.000 kr er skapt for ekstraløp fra 16. juni til 29. september!

A) Hovedprinsipp for deling i nye ekstraløp er: I første hånd deles løp for laveste klasse. Deretter deles løp med flest innmeldinger. 
B) Premieskala som brukes er alltid 120. 
    Her gjelder unntak fra løpsdelingsregelen (premieskala) for perioden 16. juni – 29. september. 
C) Deling av løp gjøres alltid etter godkjennelse av sportsavdelingen i DNT, og alltid FØR starterklæring.
D) Endringen skal ikke gå ut over kvaliteten på spilleløpene.
E) For deling til ekstraløp kreves minimum 25 innmeldte hester.
F) En total pott med ca. 45 nye løp finnes i poolen, verdi 1.548.000 kr (34.720 kr pr løp inkl. oppdrett).

 Utvidet løpstilbud i hverdagstravet