Utvidet løpstilbud i hverdagstravet

Skrevet av Richard Ekhaugen,  04.06.2012
Artikkelbilde
DNT øker nå det generelle løpstilbudet fremover. Illustrasjonfoto: Hesteguiden.com.

Etter henvendelser fra banene, trenerforeningen og hesteeierne arbeider nå DNT med å øke det generelle løpstilbudet.

Antall avviste innmeldinger har økt den siste måneden og antall avvisninger er i enkelte klasser høyere enn ønskelig, selv på denne årstiden. Etter henvendelser fra banene, trenerforeningen og hesteeierne er det derfor nødvendig å arbeide med å øke det generelle løpstilbudet.

DNT tar grep
DNT har derfor tatt et initiativ for å bedre situasjonen som er forankret i to hovedprinsipper:
1) En mindre omfordeling av premienivå fra V75-dagene til hverdagstravet
2) En optimalisering av løpstilbudet slik at flest mulige hester får startmuligheter.

Samarbeid tett
Det er et krav fra Norsk Rikstoto at endringen ikke skal gå ut over kvaliteten av spilleløpene, men sikre et bredere løpstilbud til flere. 
- Det løpstilbud som DNT og banene gjennom disse tiltak skaper kan avholdes som tilleggsløp fordelt over alle løpsdager. Rutiner for fordeling og premiering vil bli utarbeidet i samråd med Norsk Rikstoto og banenes sportssjefer. Videre vil DNTs sportssjef sammen med banenes egne sportsjefer se nøyere på hvilke grep som kan tas for å koordinere det generelle løpstilbudet på en bedre måte, forteller DNTs generalsekretær, Rune Gustavsen.

Informasjon om hvordan ovennevnte tiltak skal iverksettes vil bli distribuert i løpet av et par dager.
Tiltakene skal i første rekke gjelde for perioden 16. juni - 29. september 2012.

For mer informasjon kontakt:
DNTs sportssjef Jan Hedrén tlf nr 22 95 60 31 / 916 04 719