Sertifikatet fjernes fra januar

Skrevet av Richard Ekhaugen,  20.06.2012
Artikkelbilde
- Dagens system med sertifikater er tungvint, forteller Anders Järnerot. Nå varsler avlssjefen endringer. Foto: Hesteguiden.com.

- Sertifikatet har mistet sin opprinnelige hensikt som verdipapir og identitetsdokument.
DNTs avlssjef Anders Järnerot er klar på fordelene for hesteeierne ved at sertifikatet nå fjernes 1.januar 2013.

Andes Järnerot er sjef for Avl- og sertifiseringsavdelingen i DNT. Svensken ønsker nå å nærme seg hjemlandets, og store deler av Europas system og fjerne sertifikatet
- Hestepasset har erstattet identifiseringsdelen. Som verdipapir kan sertifikatet kun bekrefte eierforholdet på hesten. Ved å endre til et system som er mer som det svenske vil vi forenkle prosessen med eierskifte for selger og kjøper, forklarer Järnerot.
Mange eierskifter blir i dag ikke gjennomført da sertifikatet er forsvunnet og selger verken vil stå for utgiften eller jobben med å skaffe et duplikat. Dette skaper problemer for mange kjøpere.

Tungvint
- Dagens system er tungvint og kan forenkles uten at dette går utover tryggheten når det gjelder kjøper/selger, understreker avlssjefen.
Ved å ha dokument når det gjelder eierskifte på nett kan det trygge selger/kjøper ved at det fylles ut to likedanne eksemplarer. I dagens tilfelle skjer det ofte at selger gjør det han skal, men likevel lar det seg ikke gjennomføre at hesten blir overført ny eier da kjøper ikke sender inn sertifikatet.
- Juridisk sett er en kjøpekontrakt gjeldende, uavhengig av vårt sertifikat, understreker Järnerot.

Fordeler
Han peker på at det er flere fordeler knyttet til innføringen av det nye systemet. Man unngår innsendelse og utsendelse av nye sertifikat ved eierskifter, identitetsforandringer og navnebytte. Man sparer kostnader knyttet til portoutgifter, og det vil også føre til besparelser ved at man slipper utgifter til fortrykte dokumenter. Legger man til sparte kostnader med skriver, trykte ark og drift får man et regnskap enhver økonom vil nikke anerkjennende til.
- Det vil bli noe tap av inntekt med tanke på utstedelse av duplikat av sertifikat, men dette vil trolig oppveies av et økt antall eierskifter. Det vil også bli mer effektivt ved at eierbeviset som skal sendes ut, kan sendes via mail. Dette vil igjen sørge for sparte portokostnader, oppsummerer avlssjefen.

Arbeidsrutiner ved ny prosess
Eierskifteskjema legges ut på nett. Skjema må sendes DNT med originale signaturer. Dersom dette skjemaet ikke er fylt ut korrekt, lages det en kopi av original som sendes per post/fakses/mailes for korrekt utfylling. Bekreftelse på at hest er overført sendes ny eier. Brev skrives automatisk ut av Sportssystemet da det allerede skal ligge muligheter for dette i programmet der vi registrerer eierskifter.