Følg DNTs anbefalinger

Skrevet av Richard Ekhaugen,  04.06.2012
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Richard Ekhaugen.

- Det er fortsatt trygt å leddbehandle hester med kortison, sier DNTs sjefsveterinær Britt Helene Villand Lindheim.

- DNT er opptatt av løpshestenes velferd. Hester som trenger det, må få nødvendig behandling. Dette er trenerens ansvar. Veterinæren må i samråd med trener til en hver tid velge den riktige behandlingen for hesten. I valget av legemiddel må man også ta hensyn til hvor lenge hesten kan få løpsfri.

Fortsatt gjeldende
Ordene kommer fra DNTs sjefsveterinær, Britt Helene Villand Lindheim.
- DNTs anbefalinger om bruk av kortison (glukokortikoider) er fortsatt gjeldende.  Vi har ikke hatt noen positive prøver i tilfeller der en har forholdt seg til de anbefalte mengdene og karenstiden på 28 dager, forteller Villand Lindheim.

DNT fraråder ikke all bruk av Kenacort-T.
I en artikkel i Trav og Galoppnytt 18.mai 2012 kunne det synes som om DNT fraråder all behandling med Kenacort-T. Dette er ikke riktig, ifølge sjefsveterinæren.
- DNT fraråder bruk av Kenacort-T intramuskulært fordi preparatet har en utpreget depoteffekt. Vi gikk ut med denne frarådningen da vi ble kjent med  at noen veterinærer bruker dette preparatet til løpshester til tross for depoteffekten, understreker Villand Lindheim.

Vitenskaplige beviser
Hun tilbakeviser påstandene om at nivåene av enkelte stoffer som blir funnet er så små at de ikke har noen effekt på en hestens prestasjoner.
- Vi blir svært ofte møtt med argumentet om at nivåene som detekteres er så lave at de umulig kan påvirke hesten. Det må understrekes at glukokortikoider er meget potente legemidler, det betyr at de utøver effekter i hesten selv i svært lave doser. Dette er også nylig vist i vitenskapelige studier.

Antidopingarbeidets dilemma
- Det er svært viktig å merke seg at en ikke kan se forskjell på en positiv prøve på grunn av en behandling f.eks. med triamcinolon acetonid (det aktive stoffet i Kenacort-T) i stor mengde for mange måneder siden, og en svært liten dose tilført hesten kort tid før start. Dette er antidopingarbeidets dilemma. Ved utredning av saker forsøker Antidopingutvalget (ADU) å finne forklaringen på den positive prøven. Her legger ADU  stor vekt på at helsekort er ført riktig, at behandlende veterinærs journal oppfyller kravene i loven (Dyrehelsepersonelloven og journalforskriften) og at det generelt er orden i legemiddelhåndteringen og oppbevaringen på stallen, understreker DNTs sjefsveterinær.

Les mer her

Les mer om bruk av kortison under Veterinærinformasjonwww.travsport.no