2012

Appellsak 3-2012, kjennelse

Travtrener Håkon Johannes Nordland appellerte sanksjonen han ble ilagt av banedommernemnden på Bjerke Travbane i Hoppederbyfinalen 9.september 2012.  Les mer