DNT og Travtrenerforeningen tar grep

Skrevet av Marion V. Sollid,  29.09.2011
Artikkelbilde

DNT har i samarbeid med Norsk Travtrenerforening utarbeidet en kontrakt for hesteeiere og travtrenere. Ved bruk av denne kontrakten, kan trenerne søke DNT om å sette startsperre på den hesten eieren ikke betaler for.

For å få mulighet til å søke DNT om startsperre må visse krav oppfylles:  

  • Kontrakten som er utarbeidet av DNT/NTTF må være benyttet.

  • Norsk lovs gjeldende inkassoregler må følges.  

Mer informasjon rundt dette finner du her.

Kontrakten finner du her.

 

I tillegg til denne kontrakten har NTTF meld seg inn i Kredinor. Dette betyr at alle NTTF sine medlemmer også kan benytte seg av  Kredinor sine kurs og tjenester.

Kredinor tilbyr fakturaoppfølging, noe som effektiviserer innbetalingen og sparer travtrenerne for mye ekstra og til tider «ubehagelig» jobb. I tillegg har de også inkassotjenester, for videre oppfølging av ubetalte krav.  Kredinor har kontorer over store deler av landet.  

 

For mer info rundt avtalen med Kredinor, kontakt:

Arve Munthe Ommedal/Kredinor 48132830 eller Marianne Antonsen/DNT 22956046