Tekno Odins dag

12.11.2011

Tekno Odin suveren på utstilling og i løpsbanen. Les mer og se kåringsresultatene hos NHS