Påbud om sikkerhetsvest fra og med 1.januar 2012.

08.11.2011
Artikkelbilde

Fra og med 1.januar 2012 trer påbudet om godkjent sikkerhetsvest ved all deltakelse i travløp i Norge i kraft.
Frem til nå har dette påbudet kun omfattet montéryttere, men vil altså fra årsskiftet også gjelde kusker.

Sikkerhetsvest er klassifisert som personlig verneutstyr (pvu), og skal beskytte brukeren mot risiko som kan true helse og sikkerhet. PVU skal oppfylle kravene i direktiv 89/686/EEC, personal protective equipment, som er omsatt til norsk regelverk i forskrift nr. 819 19.08.1994 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr.
Oversikt over kontrollorgan som av EU er godkjent til å klassifisere personlig verneutstyr i henhold til gitte standarder, finnes på følgende link:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=578

Den europeiske travunionen (UET) har besluttet at sikkerhetsvest som skal benyttes i travløp i Europa skal oppfylle følgende vilkår:

- Sikkerhetsvest, CE merket og typegodkjent for travsport,
eller
- Sikkerhetsvest typegodkjent i henhold til standarden CE 1621, nivå 2 eller høyere, med brystbeskyttelse,
eller
- Sikkerhetsvest typegodkjent i henhold til EN-13158.

Samme krav til sikkerhetsvester vil gjelde også i Sverige og Frankrike fra og med 1 januar 2012. I Sverige vil påbudet gjelde all kjøring på travbanen.