Kristiansen overtar midlertidig

21.11.2011
Artikkelbilde

Generalsekretær Øystein Dale og styret i DNT er blitt enige om at han fratrer med umiddelbar virkning. Inntil ny generalsekretær er ansatt og på plass, vil organisasjonssjef Tore Kristiansen fungere som administrasjonens øverste leder i DNT.

Styret er klar over de utfordringene vi og administrasjonen står overfor og vil aktivt bidra til å løse oppgavene i denne overgangsperioden.

 

Atle Larsen
Styreleder