Evaluering av årets auksjon

28.11.2011
Artikkelbilde

Evalueringen fra årets Klasseløpsauksjon er nå klar.

GRUNNLAG FOR INNHOLDET I EVALUERINGSRAPPORTEN:

Mottatt 20 utfylte skjema fra innmeldere/oppdrettere (sendt pr e-post til alle innmelderne), og i tillegg ca 12-14 muntlige evalueringer. Mottatt 3 utfylte skjema fra kjøpere, og i tillegg ca 18-20 muntlige evalueringer. Avholdt evalueringsmøter i Bjerke ledergruppe, Bjerkes Drifts avd., Bjerkes Tekniske avd., internt med aktuelle avdelinger og personer i DNT. Dessuten muntlige tilbake-meldinger fra auksjonariusbordet, innleid personell, ISS, presse osv.I tillegg egne vurderinger etter å ha arbeidet som auksjonsansvarlig.

Hovedkonklusjoner

ØKONOMI:
Auksjonen går med minus ettersom DNT ikke krever salær. Budsjettet var et betydelig mindre underskudd enn i fjor. Det ble oppnådd til tross for færre innmeldte hester (sistnevnte er en viktig inntektsfaktor).  

INNMELDING:
Bare fornøyde tilbakemeldinger. Noen få spurte hvorfor innmelding er så tidlig. Det skyldes nødvendig tid til å lagekatalogen med omfattende detaljert informasjon.

KATALOGEN:
Meget godt fornøyd med at den utkom tre uker tidligere enn vanlig (dvs.første uke av august). Noen få klager fortsatt på max tre ledd i omtalen.

HESTEOMRÅDET:
Nesten utelukkende superlativer med å ha et stort bilfritt område. Kun mindre momenter som må justeres til neste år. 

AUKSJONSTELTET:
Hovedgrepet med å flytte auksjonsteltet fra hesteområdet og til publikumsplass i kombinasjon med Bjerkes VIP-telt var vellykket. Ny publikumsrekord med ca 720-730 personer fredag, medførte at teltet ble for lite. Bør økes med minst 150 sitteplasser og minst 100 ståplasser. Vi har allerede tanker om hvordan det skal gjøres.


AUKSJONSKONTORET:
Plassering nærme auksjonsteltet ble svært godt mottatt, og som vanlig fornøyd med god og effektiv service.

VIP-PLASSER:
Svært populært, særlig under varmblodsauksjonen. Kan økes i antall, men må finne en løsning med redusert behov under kaldblodsauksjonen.


HESTEHOTELL:
Et klart behov ved at 10 hester benyttet seg av muligheten på Øvrevoll. Noen innkjøringsproblemer som skyldes kommunikasjonsrutiner og transportør.

 

 

Totalt sett bærer både eksterne og interne tilbakemeldinger preg av at årets auksjon var et stort steg i riktig retning, hvor hovedgrepene har vært en suksess. Fortsatt mye som kan forbedres, hvor den viktigste er antall publikumsplasser under varmblodsauksjonen.

 

Det er laget en detaljert 10-siders rapport til internt bruk som samtidig vil være en arbeidsmal for auksjonsansvarlig 2012. På vegne av DNT vil jeg gjerne takke alle som har tatt seg tid til å avgi skriftlige og/eller muntlige evalueringer. Det er svært viktig for å gjøre det enda bedre neste år.

 

Mvh

Rune E. Gustavsen
Prosjektleder Klasseløpsauksjonen 2011