Ansettelse av ny generalsekretær

19.11.2011
Artikkelbilde

Styret i Det Norske Travselskap har mottatt i alt 12 søknader til stillingen som generalsekretær. Av disse kandidatene har 7 vært innkalt til intervjuer.

Lørdag 19. november har et enstemmig styre bestemt at de vil treffe tre av disse kandidatene. Dette vil skje i forbindelse med styremøtet 9. desember.

Dagens generalsektretær har for DNT vært rett mann på rett plass til rett tid. Han har løst utfordrende oppgaver for DNT på en god måte og har faglig vært en dyktig medarbeider som med stor innsats har arbeidet for å nå våre mål i dette året.

Til tross for dette er ikke dagens generalsekretær blant kandidatene som er med videre i prosessen. Ut fra  en samlet vurdering er det tre kandidater som er med i finalerunden.

Styret i DNT forventer å ha klar en ansettelse av ny generalsekretær innen årets utgang.

Ingen ytterligere kommentarer vil bli gitt om ansettelsesprosessen nå.

Atle Larsen
Styreleder