Revidering av sertifiseringsreglementet

14.03.2011
Artikkelbilde

Det er behov for revidering av sertifiseringsreglementet. Administrasjonen vil påbegynne arbeidet med dette i vår og vil i den forbindelse benytte seg av DNTs lovutvalg.