Publisering av styreprotokollen

14.03.2011
Artikkelbilde

Styret i DNT vedtok å gjøre endringer når det gjelder publisering av styreprotokollen.
Styret vedtok:
Styreprotokollen publiseres etter at protokollen er styregodkjent. Etter styremøtet lages det nyhetssaker som publiseres på travsport.no.

Les styreprotokoll nr 3 her