Kurs for ponnitravinstruktører: Stor pågang

Skrevet av nhest.no,  17.03.2011
Artikkelbilde

NHS og Det Norske Travselskap (DNT) har opplevd stor interesse for å være med på kurset som utdanner ponniinstruktører.

Firedagerskurset skjer på Starum i begynnelsen av april, og 30 personer har meldt seg på. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å lede treninger på ponnitravsamlinger rundt om i landet. Samlingene arrangeres av lokale travforbund. På kurset blir det forelesninger innen tema som pedagogikk, utstyr/påseling, voltekurs, reglement og trening av hest. Forlesere er Gunnar Gjerstad, Øystein Bakken og Tore Kvam- alle fra NHS. I tillegg underviser Tove Onshus fra DNT og Roger Andresen fra Biri travbane. Kurset avsluttes med framføring av gruppeoppgaver og innlevering av skriftlig oppgave.Til høsten blir det et nytt kurs på Starum som bygger på vårens kurs, og som leder fram til godkjenning som Ponnitravinstruktør 2.