3-års pokaler

12.03.2011

Det blir utdelt 3-års pokaler også i 2011.

Styret i DNT finner det riktig å prioritere 3-års pokaler og vil ikke følge DU utvalgets innstilling til budsjett. Det vil derfor utdeles 3-års pokaler på vanlig måte også i 2011.