Strykningsfrist klasseløp

Skrevet av Evelyn Stillerud,  16.05.2011

Det er sendt ut terminvarsel til eiere av hester som er innmeldingsberettiget til Kriteriet og/eller Derby. Hestene det gjelder denne gang er hester født i 2007,  2008 og 2009. Strykningsfrist er 31. mai, betalingsfrist er 30. juni. Fakturering skjer i juni.

Kun skriftlige strykninger med ansvarlig eiers underskrift godtas.
Hester som ikke strykes innen fristen er fortsatt innmeldingsberettiget og faktura som kommer i juni må betales.
Har eier inkasso ved termindato, 31. mai, vil hesten strykes fra de løp den er innmeldingsberettiget til.

Strykninger kan sendes via e-post; Husk å skanne underskrift! Bruk e-postadresse som angitt nederst i denne artikkelen. Faks: 22 95 60 60; ta vare på fakskvittering eller ta ut en faksrapport i tilfelle feil med sendingen! Man kan også sende strykningen med vanlig post:

Det Norske Travselskap
Postboks 194, Økern
0510 Oslo
 
Spørsmål kan rettes til Evelyn Stillerud på e-post: evelyn.stillerud@travsport.no