Oppland Travforbund har 1075 medlemmer

Skrevet av Erik Håkonsen,  31.05.2011
Artikkelbilde
F.V: Arne Lindbak, nesteleder, Styremedlem Terje Eriksen, Forbundsleder Ole Seigerud, Styremedlem Trond E Utgård, Roy Kristiansen, Forbundssekretær, Styremedlem Elin Andersgård Helle, Varamedlem til styret, Jan Svensen.

Oppland Travforbund består av 13 lokallag med totalt 1075 medlemmer. Hadeland Travselskap er det største laget med 162 medlemmer. Noe av det viktigste satsningsområdet for forbundet er å øke antall nye hesteeiere.

Handlingsplan for Oppland Travforbund - Satsningsområder i 2011:

*Rekruttering
- medlemmer
- hesteeiere
- spillere
- aktive gjennom tilskudd til lisenskurs for ungdom

*Organisasjonsarbeid
- kurs for travlaga
- nettsider for travlaga
- nytt regnskapssystem
- starte en debatt om lagsstrukturen i Oppland
- travkonferansen høsten 2011
- styrke DNT sin organisasjon og økonomi gjennom vedtak på DNT generalforsamling 9.april
- gjennomføre ledermøter minst hvert kvartal for å styrke samarbeidet mellom forbund og lag

*Ponnitrav
- etablere felles ponni utvalg for Hedmark og Oppland på Biri Travbane
- etablere ponniskole på Hadeland
- gjennomføre lisenskurs
- videreutvikle ponniaktiviteter i forbindelse med Gjøvik Marken
- gjennomføre en familie og ponnidag på Biri Travbane

*Andelshesten
- videreutvikle andelslaget Stall Lome Frøya
- folkehesten høsten 2011

*Åpen Stall
- få til en ”hestens dag” på Biri Travbane

*Omdømmebygging
- jobbe for å få fram de gode saker i hestesporten

*Ny E6 Moelv- Vingrom
- være en pådriver for gode løsninger for Biri Travbane
- ivareta Biri Travbane sine interesser ved ny trase

*Økonomi
- Styrke forbundets økonomi
- jobbe for å styrke driftselskapets inntjening
- OT dagen på Biri høsten 2011

Medlemstall Travlag tilsluttet Oppland Travforbund:
Eina Travlag - 37 medlemmer
Gjøvik Travselskap - 83 medlemmer
Hadeland Travselskap - 162 medlemmer
Lillehammer og Omland Travselskap - 73
Randsfjord Travselskap - 43 medlemmer
Totens Travselskap - 120 medlemmer
Valdres Travlag - 77 medlemmer
Vestopplandenes Travselskap - 56 medlemmer
Viken Travselskap - 96 medlemmer
Gudbrandsdal Travlag - 113 medlemmer
Nord-Gudbrandsdal Travlag - 57 medlemmer
Biri og Snertingdal Travlag 142 medelmmer
Jotunheimen Tråvlag - 16 medlemmer

Totalt: 1075 medlemmer

Info forbundsstyret og lagsledere. Trykk her