Harstad og Oppland Travlag størst i Nord-Norge Travforbund

16.05.2011
Artikkelbilde

Harstad og Oppland Travlag er det største lokallaget i Nord-Norge Travforbund med sine 381 medlemmer. Totalt er det 1419 medlemmer i travforbundet. Det er Terje Bøe som er styreleder.

Styret i Nord-Norge Travforbund består av:

Styreleder:  Terje  Bøe,    Lofoten travlag
Nestleder:  Jan-Ottar Østring,   Midt-Troms travlag
Styremedlem:  Bjørge Pedersen,   Sør-Varanger travlag
        ”   Ragnhild Olsen,    Midt-Troms travlag
        ”   Eva Kristine Eriksen Bjørnstad,  Harstad og Oppland travlag
Varamedlem:   Yngve Pedersen,   Ofoten travlag
        ”   Kriss  Ytterstad,  Bodø travlag
        ”   Liss Karin Sandvik, Harstad og Oppland travlag

FORBUNDSSEKRETÆR:
Forbundssekretær er Ragnar Storå, ansatt i 2006. Kontorsted er Harstad travpark med telefon  77 07 50 30, e-post-adresse  dnt.nordnorge@travsport.no ,  og postadresse:  Nord-Norge travforbund,  Boks  5508, 9496  Harstad.
Sekretæren har fast kontordag på onsdager  0900 – 1600,  ellers hjemmekontor.  Kan stort sett treffes e-post eller på mobiltelefon 91 71 40 96 det meste av tiden.

ANLEGGSKONTAKT:
Anleggskontakten er travlagenes kontaktperson vdr.  bygging, drift og vedlikehold av baner og treningsanlegg, og skal være styrets rådgiver bl.a. når det gjelder fordeling av anleggsmidler. Anleggskontakten arbeider etter egen instruks.  I Nord-Norge fungerer forbundssekretæren som anleggskontakt.

Nord-Norge Travforbund består av 13 travlag:

Bodø Travlag - 322 medlemmer
Harstad og Oppland Travlag - 381 medlemmer
Lofoten Travlag - 132 medlemmer
Ofoten Travlag - 42 medlemmer
Helgeland  Travlag - 37 medlemmer
Indre Salten Travlag - 42 medlemmer
Sør-Varanger  Travlag - 107 medlemmer
Vest-Finnmark  Travlag - 31 medlemmer
Tromsø  Travlag - 105 medlemmer 
Nord-Troms Trav- og Kjørelag - 29 medlemmer
Midt-Troms Travlag - 86 medlemmer
Tana og Varanger Travlag - 98 medlemmer
Tanafjorden og Omegn  Travlag - 29 medlemmer

Aktivitetsplan for 2011:

- Stimulere til medlemsverving i lagene
- Stimulere til dannerlse av andelslag på hest i hvert travlag
- Stimulere og bistå lagene i arbeid med å tilrettelegge for oppstalling og trening av travhest
- Utnevne ponni-/rekrutteringsutvalg med oppgave å tilrettelegge for større aktivitet rettet mot ungdomsarbeid i lagene
- Igangsette tiltak for større aktivitet på forbundet og lagenes nettsider
- Kortreferat fra forbundets styremøter og andre aktuelle møter legges ut på forbundets nettside første arbeidsdag etter avholdt møte.
- Utarbeide årshjul som viser datoer for viktige møter, aktiviteter og søknadsfrister på lags og forbunds nivå.
- Stimulere og bistå lag med gjennomføring av PR arrangementer som hestens dag, lokalkjøringer og andre markedsføringsarrangementer i lokalmiljøene
- Arrangere elementærkurs med oppfølgingskurs og temakvelder
- Lagleder/travkonferanser
- Samarbeidsmøter med Totonor
- Stimulere til spill på hest
- Representere ved travarrangement
- Oppfølging og kontroll av løp som forbundet har ansvar for/ kompetanse banker
- Utarbeide funksjonæroversikt
- Få i stand utveksling/hospitering av funksjonærer 

Foruten dette medvirker forbundet ved totalt 9 registrerte premiekjøringer og 10 lokalløp med premietilskudd  på lokalbanene i landsdelen.

UTFORDRINGER:
Siste utviklingsplan for Nord-Norge,   ”Nord-Norge-planen 2006-2011”,  utløper inneværende år. Planen har medført at Nord-Norge årlig har fått tilført kr 400.000 som anleggsmidler og kr 1.200.000 som løpsmidler.  Med  løpsmidlene gjennomfører vi årlig ca. 20 registrerte premiekjøringer og lokalkjøringer med premietilskudd på de 6 lokalbanene i landsdelen.  
Nord-Norges moderne travhistorie er kort – det er bare ca. 20 år siden Nord-Norge fikk sitt eget travforbund.  Utfordringene er mange, men potensialet er tilsvarende stort.  Landsdelen er avhengig av disse midlene for å kunne vokse og etterhvert komme på nivå med resten av landet. Suverent største utfordring i 2011 vil derfor være å få på plass en videreføring av disse bevilgningene for kommende år.
På litt lengre sikt har vi store utfordringer i utvikling av lokale treningsanlegg – noe som er avgjørende for nyrekruttering og utvikling av hestemateriellet, både kvantitativt og kvalitativt.