Forberedelsene til Klasseløpsauksjonen 2011 er i rute

Skrevet av Erik Håkonsen,  31.05.2011
Artikkelbilde

Innmeldingsfristen til Klasseløpsauksjonen er i slutten av denne uken, dvs. lørdag 4.juni, og pr i dag er interessen like stor som i fjor.

DNT har engasjert Rune E. Gustavsen som Prosjektleder for Klasseløpsauksjonen 2011, og han informerer at prosessen er i rute. Det tas sikte på at en stor andel av hovedforberedelsene vil bli tatt før sommerferien. Det vil gi større trygghet i planleggingen både mht. fremdrift og kostnadskontroll.
Leverandør av katalogen er valgt, og det blir full fart i det arbeidet etter innmeldingsfristens utløp.
Det vil bli lagt ut informasjon på www.travsport.no etter hvert som tiden nærmer seg Klasseløpsauksjonen.