Auksjonsløpet 2011

Skrevet av Erik Håkonsen,  04.05.2011
Artikkelbilde

Lørdag 14. mai går DNTs auksjonsløp av stabelen på Bjerke Travbane. Løpet er åpent for hester som ble solgt på en av DNTs auksjoner i 2009, og som i tillegg har opprettholdt sin innmeldingsberettigelse i løpet.
Innmelding er mandag 9. mai, men for utenlandsregistrerte/ hester i utenlandsk trening er det siste hverdag før – fredag 6. mai.

Innmeldingsberettiget til Auksjonsløp 2011 

Absolutely Fabulous
All For Fun
Arnie's Rebellion
Bab Al Bahr
Bartali
Be My Casanova
Be My Cobra
Be My Cohiba
Be My Hunk
Be My Snowflake
Bogart
Boggy Style
Boggy Ursa Major
Bogle Superb
Charm de Lavec A.B.
Chattanooga
Come Shine
Dark Street
Destine To Be One
Divided Darling
Ergo Arvells
Express Salt
Fellowchip G.T.
Financial Question
Flirtin Frecel
Full Score
Giant Coral
Hot Pepper
Kilkenny
Linderway G.T.
Lovestile
Lovisa Mykla
Magnetic Fightline
Magnetic Gun E.
N.Y. Photo Evidence
Oneway G.T.
Overandover
Pantini
Prince Gentle
Princess Salt
Prophecy
Rain Maker
Rebella Mariella
Rosemount
Second Strike
Secret Power
Sparksareflyin'
Sunking G.T.
Synjo Star
Taifon Factor
Thai Bonarda
Thai Chianti
Thai Mahal
Thai Offshore
Thai Raboso
Thai Sancerre
Thai Torres
The American Hunter
Ugh Ugh
Ulixes
Ultimate Rock
Umbra
Umbriel
Unaminami
Uno d'Man
Unreal
Unzipped
Uptown B. Girl
Valid G.T.
Viking Frecel
Viking Spirit
Viva La Diva
Younameit
Youremyman

Alminnelige bestemmelser
1. Løpene kjøres etter de på arrangementsdagen gjeldende løpsbestemmelser og regler for avvikling, som fastsettes av DNT i løpsåret.
2. Tidspunkt for løpet blir kunngjort i vedkommende års terminliste. Frist for innmelding og starterklæring til løpet, meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til løpet for å kunne delta.
3. DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.
4. De eksakte premiebeløp fastsettes av DNT i løpsåret.
5. Dersom hesten ønskes strøket fra Auksjonsløpet, må skriftlig melding sendes DNT innen fristen for de forskjellige terminforfall. Strykning uten underskrift er ugyldig. Foreligger kun underskrift, anses det som at hesten ønskes strøket fra løpet. Enhver strykning er definitiv. Dersom strykning ikke er mottatt av DNT innen terminforfall, er innmeldingen fortsatt bindende og hesteeier hefter for terminbeløpet. Dersom eier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i løpet.
6. Termininnskuddene blir - dersom ikke strykning allerede er foretatt - automatisk belastet eiers konto ved forfall.                                
7. Startberettigede er kun de hester som har innbetalt samtlige terminininnskudd.
8. Uttak til løpet: Hestene blir rangert etter en ranking basert på hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste resultat i siste start deretter nest siste start osv, avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.
12 eller færre hester meldt: Det kjøres ett løp.
13-17 hester meldt: Hestene som ikke kommer med i løpet, får innskuddene tilbakebetalt.
18 og flere hester meldt: De tolv best rangerte hestene går i hovedløpet. Det kjøres trøsteløp for de resterende hestene med 30.000 kr i førstepremie.