Trekning av rekkefølgen i auksjonskatalogen

Skrevet av Erik Håkonsen,  16.06.2011
Artikkelbilde
Holm Amund Holmsen, Øystein Dale, Rune E. Gustavsen, Laila Stolpnes og Arild Engebretsen bevitnet trekningen.

I dag ble det foretatt trekning av rekkefølgen på hestene i auksjonskatalogen. Resultatet ble at hestene med mor som starter med en H, blir de første i katalogen.

PRINSIPP
Alle unghestene settes i alfabetisk rekkefølge basert på morens navn. Hvis moren har et norskregistrert oppdretternavn først, slik som Thai, Lykkje eller lignende, så brukes første bokstaven i morens virkelige navn. Deretter foretas det loddrekning hvor vi trekker hvilken bokstav som skal starte.

Eksempel: Hvis loddtrekning gir resultat C, så vil katalogrekkefølgen starte med hester hvor morens navn starer med C. Så følger bokstaven D o.s.v. Siste hest i katalogen blir dermed hest hvor moren har navn som starter med B.

HESTERASER
Ovennevnte prinsipp skal benyttes for alle tre hesterasene varmblods, kaldblods og fullblods.
Årets trekning gjelder for alle tre rasene.

TREKNING
Resultatet av trekningen er at katalogrekkefølgen i 2011 starter med bokstaven H