Prosjekt travskoler 2011

Skrevet av Tove Onshuus,  16.06.2011
Artikkelbilde

Vi har nå fått tilbakemelding fra alle baner som har meldt sin interesse for travskoleprosjektet. Vi har tatt hensyn til beliggenhet i forhold til, tilgang på kunder og ambisjoner banene har til å satse på travskole.
De utvalgte baner er Forus, Sørlandet og Bjerke.

Forus og Sørlandet starter opp ved skolestart til høsten og Bjerke starter noe senere. Tove Onshuus vil være en støttespiller og person som følger opp travskolene fra DNTs side.
Vi ønsker alle tre lykke til!