Positiv dopingprøve av Beanie M.M.

Skrevet av Pressemelding,  10.06.2011

Hesten Beanie M.M. som trenes av Morten Waage, Solvalla, Sverige, avla positiv dopingprøve etter løp på Bjerke travbane 15. mai 2011. Prøven var positiv for  oxazepam. Hesten var uplassert i løpet. Hesten fikk midlertidig startforbud og B-prøve ble sendt til analyse. B-prøven var positiv.

Hesten har avgitt en negativ c-prøve og startforbudet er opphevet.

Oxazepam er et såkalt angstdempende legemiddel. I tillegg virker legemiddelet  beroligende (sederende), søvninduserende og muskelavslappende. Legemidlet er ganske vanlig til bruk hos mennesker.  Substansen finnes ikke i et registrert legemiddel til hest og har heller ingen godkjent indikasjon til hest.
Saken er under utredning av Svensk Travsport på oppdrag av DNT ettersom det gjelder en svensk hest.