Besøk fra Mære Landbruksskole

20.06.2011
Artikkelbilde

Mære landbruksskole ligger i naturskjønne omgivelser i Sparbu 12 km sør for Steinkjer sentrum, midt i Nord-Trøndelag.

Det er en videregående skole som tilbyr undervisning på studieretning naturbruk og skolen har i dag ca 160 elever og 80 ansatte. Mære er en videregående skole som gir grønn studiekompetanse, og et spennende alternativ
for elever som vil utdanne seg innen entreprenørskap, biologi og miljøfag.

Mære er en fremtidsrettet gartner- og landbruksskole som gir yrkesutdanning i nært samarbeid med næringslivet.

Bilde av elever, 13 stk. og lærer fra Mære

Bilde er av regionstyret i MNTF region N-Trøndelag. Oddvar Steig, Nadja Jensen, Odd Nyeng. Hvor Nadja Jensen har vært prosjektleder og primus motor for opplegget knyttet opp mot Mære Landbruksskole.

En del av elevene har hospitert hos Naja, og semestret ble avsluttett med kjøretrening og teori på Nossum Travpark 14. juni.

4 tandemvogner var brakt fra Leangen, 6 hester var hentet inn, samt øvrig nødvendig utstyr.

Det ble gjennomført kjøretrening, demostrasjon av monteryttere, teoriundervisning vedr. travets org., løpsdagsavvikling, og monteorientering.

Fra travet stilte 9 personer med hester og nødvendig utstyr.

En meget vellykket dag, hvor elevene var meget godt fornøyd, og positiv tilbakemelding fra skolen.

Elevene ble invitert til å overvære Midtsommertravet på Leangen.

Målsettingen ved tiltaket ovenfor skolen er å fremme undervisningsdelen for travsport. Undervisningen har inntil nå vært relatert opp mot ridesport, noe som grunner seg i manglende kompetanse og utstyr når det gjelder travsport. Tiltaket er etter Forbundets mening en mulighet for å få undervisningen i større grad til også å omfatte Travsport, og må for Travet være en unik rekrutterings mulighet.