Banene positive til "Folkehesten"

Skrevet av Erik Håkonsen,  16.06.2011
Artikkelbilde

Prosjektleder for "Folkehesten", Kim Are Sveen hadde statusmøte med DS'ene vedrørende prosjektet. Det ble et svært positivt møte for prosjektlederen.

- Hvordan gikk møtet?

- Jo, jeg synes at det var et positivt og konstruktivt møte. At samtlige av de 9 møtende DS også stilte seg bak prosjektet, synes jeg var veldig hyggelig og et tegn på at ”Folkehesten” er et tiltak som blir ønsket varmt velkommen ute hos banene.

- Så vidt jeg forstod, var møtet lagt opp som et diskusjonsforum hvor det var åpent for debatter rundt det som ble fremlagt. Kom det fram noen klare innvendinger på det du hadde å presentere?

- Det var nok mange som synes at 24 hester var et veldig høyt tall enda jeg presiserte at det var INNTIL 24 hester det var snakk om. Dette skal selvfølgelig ikke oppfattes som noe pålegg, så vi kommer nok til å endre formuleringen noe på dette punktet, slik at det legges opp til salg av en hest pr. DS først før det eventuelt blir snakk om å selge flere hester.

- En del reagerte på at vi vurderer og lodde ut restverdien på hesten, dvs. salgssum, samt det den har sprunget inn i løpet av sesongen. De mente det ga prosjektet et preg av spill/lotteri hvilket det i utgangspunktet ikke er.
Vi tar med oss den tilbakemeldingen, samtidig som jeg ikke vil love noe helt ennå på dette punktet, rett og slett fordi vi med et begrenset markedsbudsjett må vi bruke de salgskanalene vi rår over, og der står spillsegmentet fram som en av de største potensielle kundegruppene. Det er dessverre ikke så mange av ”mannen i gata” som ser Rikstoto Direkte og NRK2 sine sendinger. Men jeg forstår argumentet.

- Noe annet?

- De var flere kreative forslag til hvordan vi kan løse flere utfordringer i prosjektet, samt mange nyttige tilbakespill som det også er viktig å huske på i et slikt prosjekt. Det gikk på alt i fra habilitetsspørsmål til andelslagets juridiske konstruksjon. Vi har mange flinke folk der ute som besitter en stor kompetanse.
Det var i det hele tatt et veldig godt møte, avslutter Sveen.