Auksjonsteltet flyttes til publikumssiden

Skrevet av Erik Håkonsen,  14.06.2011
Artikkelbilde

Etter at Klasseløpsauksjonen har hatt et relativt fast opplegg i en del år, så er det i år behov for en modernisering / effektivisering. Målet har vært en forbedring av hele gjennomføringen i tillegg til ønsket om lavere kostnader. Grunnkonseptet i auksjonen er uendret, mens rammene rundt blir endret. Det er derfor tett og jevn kontakt mellom DNT og Bjerke travbane inkl. Bjerkes driftsavdeling. Klasseløpsauksjonen skal bli en enda mer integrert del av Klasseløpshelgen.

Bjerkes arenasjef Arild Engebretsen og DNTs prosjektleder for Klasseløpsauksjonen 2011 Rune E. Gustavsen har i samarbeid med andre ansatte og aktuelle leverandører arbeidet intenst med å få frem konkrete løsninger med gjenbruk av teltene, dvs. at de samme områdene kan benyttes flere ganger. Hovedgrepet er at auksjonen flyttes til publikumssiden (etter mållinjen i overgangen mot svingen nær nedgang til hesteringen).  I fjor var VIP-teltet på indre bane mens auksjonsteltet var på grusbanen i stallområdet. Med samlokalisering på publikumsplassen, så oppnås det en forbedret økonomi for travsporten totalt sett, samt at det gjennomføringsmessig vil bli mer effektivt. Bjerkes drifstavdeling trekkes mer inn i planlegging og gjennomføring. Det vil bli et auksjonskontor tett på selve auksjonsteltet, slik at alt det formelle kan ordnes så effektivt som mulig.

Unghestene vil bli oppstallet i samme område som tidligere, og svært nær det nye auksjonsområdet. Hele området der hvor gjestestallene og auksjonsteltet var tidligere, vil være bilfritt, hvilket er en fordel for unghestene. Det vil være tydelig merking hvor av- og pålessing av hestene skal finne sted.

Oversiktbilde over plasseringen finner du her.
Skisser over innsiden av teltene finner du her. 
Skissetegning over hesteområdet finner du her.

Tegningene er å anse som foreløpige skisser, og de vil bli justert noe underveis.
Mer info kommer her på www.travsport.no etter hvert som planene blir klare.