Trav 24 – Forus auksjonen- feilaktige påstander.

04.07.2011
Artikkelbilde

Trav 24 har på sin nettside i dag  gitt feilaktige informasjon om at styret i DNT har kjøpt hest etter at auksjonen i Rogaland var avsluttet og kommet med påstander om at; "DNT styret trommet i sammen andelslag og velger å kjøpe hesten etter auksjonen…" Fakta er at 2 ansatte i DNT etter auksjonen kjøper en hest som det ikke var kommet inn bud på. Den ene er valgt inn som ansattes representant i styret i DNT. Disse var i utgangspunktet ikke på auksjonen for å kjøpe hest, men syntes hesten så tiltalende ut og ønsket derfor å forhøre seg med oppdretter etter auksjonen. Oppdretter oppga pris og handelen var et faktum.
Trav 24 er gjort oppmerksomme på at de har kommet med misvisende informasjon, men har dessverre ikke korrigert sin artikkel.
DNT synes det er trist at Trav 24 fremstiller saken som om styret i DNT boikotter en auksjon som DNT selv har gitt  både direkte og indirekte støtte til, og ser alvorlig på at de ikke korrigerer sin artikkel etter at de blir gjort oppmerksomme på det.

Øystein Dale
Generalsekretær