Kontingent til Norsk Hesteeierforbund

Skrevet av Kjell G. Gaarder,  13.07.2011
Artikkelbilde

Norsk Hesteeierforbund har gjennom DNT nå sendt ut kontingent for 2011 til medlemmene i de tilsluttede foreninger. Det ble desverre også sendt ut til medlemmene i Oppland Hesteeierforening som har sendt ut kontingentkrav til sine medlemmer tidligere i år.

Vi beklager dette og ber om at medlemmene i Oppland Hesteeierforening makulerer den tilsendte kontingentgiro.

Medlemmer i Buskerud Hesteeierforening har besluttet at kontingenten for 2011 ikke vil bli sendt ut før etter generalforsamlingen i Norsk Hesteeierforbund den 24. september, og medlemmer av Akershus Hesteeierforening har meldt seg ut av forbundet, og inngått samarbeidsavtale med Oslo og Akershus Travforbund fra 2011.