Ferdsel med hest i utmark

Skrevet av www.nhest.no,  29.07.2011
Artikkelbilde

Vet du forskjell på innmark og utmark - og hvor du kan ferdes med hest? Kjenner du til at det er ulike regler for ryttere og kusker som ferdes i utmarka?

Tidligere i år ble det laget en brosjyre som prøver å klargjøre hvor man kan ferdes med hest, og hvordan man kan gjøre avtaler med grunneiere om å ri eller kjøre på andres grunn. Slike avtaler er med på å hindre at det oppstår konflikter mellom grunneiere og hestefolk eller mellom hestefolk og andre brukere av stier og veier. Både avtalen og brosjyren anbefales av Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norges Rytterforbund, Det Norske Travselskap og Norsk Hestesenter. Brosjyren kan du laste ned her.  Forslag til en forenklet avtalte finner du her, og en mer utvidet avtale her.