Reisestøtte i sør og vest

Skrevet av Tron Gravdal,  13.01.2011
Artikkelbilde

Som vanlig er det i vintermånedene vanskelig å fylle opp løpene. Dette gjør at det spillende publikum blir tilbudt et svakere produkt. I et forsøk på å bedre dette noe har Norsk Rikstoto og DNT besluttet å sette inn et strakstiltak.

Tiltaket går ut på at det i en avgrenset periode vil tilbys transportstøtte i enkelte regioner. De tre baner dette vil gjelde i denne omgang er Bergen Travpark, Forus og Sørlandets Travpark. Det vil ytes transportstøtte for hester som reiser mellom Bergen Travpark og Forus Travbane. Samt mellom Forus Travbane og Sørlandets Travpark.  Tiltaket begrenes til disse regionene for å unngå at de ulike banene ”spiser” av hverandres hestemateriell. Reisestøtten er på kr 1.500 for norskfødte hester og kr 1.000 for utenlandsfødte hester. Fylkesgrensene mellom Agder, Rogaland og Hordaland er grensene for utbetaling av reisestøtte.

Tiltaket vil gjelde følgende løpsdager;

Sørlandets Travpark: 6. februar – 20. februar – 13. mars
Forus: 15. februar – 22. februar – 22. mars
Bergen Travpark: 10. februar – 10. mars – 31. mars

Økte premier neste vinter?

I januar og februar er det spesielt tynne løp. Det til tross for at produksjonen er så lav som mulig i disse månedene. Neste vinter vurderes det å øke premiene i denne perioden. Man ser for seg både høyere og flere premier. Et slikt tiltak vil vedtas og offentliggjøres i løpet av første halvår i 2011, slik at tiltaket da forhåpentligvis vil gi god effekt.