Øystein Dale i 100 % stilling fra 1. februar

27.01.2011

Øystein Dale har siden desember arbeidet i 50 % stilling for DNT som daglig leder. Når han nå er ferdig med sine plikter hos tidligere arbeidsgiver Norsk Institutt for Skog og Landskap der han har vært avdelingsdirektør, vil han fra 1. februar arbeide i 100 % stilling for DNT.

På styremøte i DNT ble det besluttet å endre tittel for stillingen han er engasjert i fra daglig leder til generalsekretær. Som det fremkommer av styreprotokollen (se egen link styreprotokoller på DNT sin hjemmeside) er de øvrige betingelser for stillingen som vedtatt i styremøte 5. desember (ansatt for 1 år fra 1.2.2011). Øystein Dale vil fra 4. februar fratre som styreleder i Bjerke Travbane AS og Bjerke Travbane Eiendom AS. For driftselskapet på Nannestad, vil Øystein Dale være arbeidende styreformann inntil selskapet avvikles og nytt driftselskap opprettes som et datterselskap av Bjerke Travbane Eiendom AS. Dette arbeidet er i gang, og vil sluttføres med det første.