Oppstart av Ponni-/travskoler

Skrevet av Tove Onshuus,  20.01.2011
Artikkelbilde

I 2011 legger DNT opp til at det skal startes opp tre ponnitravskoler. I denne forbindelse er det sendt ut noen spørsmål til driftselskapene for å få noen opplysninger fra de baner som ønsker å etablere en ponni-/travskole.

DNT ønsker at det er driftsselskapene (DS) som skal være ansvarlige drivere for ponni-/travskolen. Personell ved ponni-/travskolene skal være ansatt hos DS. Vi oppfordrer DS til å samarbeide med sitt forbund /ponniutvalg. De baner/DS som blir tatt ut til å ha en slik skole vil få hjelp fra DNT, både til ansettelser og rutiner. Det er viktig at både baner/DS og DNT drar i riktig retning, så en ponni-/travskole blir en suksess for alle, både drivere og kunder.

DNT har hovedansvaret for undervisningsmateriale og for at ansvarlig leder og ledere ved skolene får opplæring og faglig påfyll. Dette gjøres for og kvalitets sikre våre skoler og ha lik undervisning på alle baner.

Målet med å starte opp ponni-/travskoler er at flere skal få muligheten til å bli kjent med vår sport, noe som igjen kan gi oss flere hesteeiere og spillere. Vi synes at av alle som begynner med hest, er det for mange som velger ridesporten. Vi tror at dette er fordi man aldri har fått muligheten til å lære seg noe om trav og at sporten synes lite tilgjengelig. Her har vi en stor jobb og gjøre og vi mener at dette kan være med å bidra til å øke interessen.

Vi håper det er mange som ser muligheten til å rekruttere nye mennesker til sporten vår og ser med stor interesse på dette med ponni/travskoler.

De DS som melder sin interesse vil bli invitert til et møte i DNT om videre framdrift.