Hedersbevisninger - forslag til kandidater

Skrevet av Tore Kristiansen,  04.01.2011

Hederbevisninger (æresmedlem / hederstegn) deles som kjent ut på DNTs generalforsamling. Forslag på kandidater fremmes av lag og forbund. I tillegg kan styremedlemmer i DNT enkeltvis fremme forslag til kandidater. DNT styret tildeler æresmedlemskap / hederstegn på bakgrunn av et enstemmig vedtak.

Kriteriene for å få de ulike hedersbevisninger er som følger:

Æresmedlemskap:
Æresmedlemskap tildeles personer som over tid har gjort en spesiell innsats for norsk travsport på ett eller flere områder:

  • Gjort en helt spesiell innsats som tillitsvalg innenfor egen organisasjon.
  • Styret kan, i spesielle tilfeller, tildele æresmedlemskap til personer utenfor egen organisasjon som    har gjort en markant innsats til beste for norsk travsport.

Hederstegn:
Hederstegn tildeles personer som over tid har gjort en betydelig innsats for norsk travsport på ett eller flere områder:

  • Gjort en betydelig innsats som tillitsvalgt innenfor egen organisasjon.
  • Styret kan, i spesielle tilfeller, tildele hederstegn til personer utenfor egen organisasjon som har utført en betydelig innsats til beste for norsk travsport.


Vi ber om at forbund/lag sender inn forslag på kandidater med begrunnelse til DNT innen 15.3.11.