Feil i indeksberegningene for kaldblodshester

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  14.01.2011

 

Vi har dessverre oppdaget feil i indeksberegningene for kaldblodshester. Feilen skyldes at overgangen til UELN nummer (15sifret identitetsnummer) har gitt problemer ved samkjøring av norske og svenske data.

Feilen gjelder hester med Verner, Järvsöfaks, Pavjol, Tand Troll, Hallsta Lotus og Fakse i avstamningen. Ny indeksberegning vil bli lagt ut så snart den er klar.

Vi beklager feilen!